#WelcomeToDenmark

De flygtningestrømme, der igennem sensommeren har præget det meste af Europa, er nu nået til Danmark. Mennesker flygter ikke for sjov. De flygter fra krig, kaos og elendighed. Men politiet er sat til at stoppe dem i at nå til Sverige, og Regeringen har indrykket skræmmekampagner i udenlandske aviser, imens vi dagligt ser billeder af druknede flygtninge og forfærdelige scener.

Når politikerne ikke kan håndtere problemerne, må vi selv træde til!

På den baggrund mødtes vi omkring 500 mennesker den 8. september til et åbent møde omkring, hvordan flygtningene bedst kan hjælpes. En række allerede etablerede initiativer såsom Venligboerne, Kirkeasyl, Bødebanken, Trampolinhuset m.fl. deltog også på mødet, som netop skal forsøge at skabe rum for nye samarbejder på tværs af etablerede grupper og initiativer og samtidig åbne op for, at man som almindelig dansker kan tage kontakt og bidrage med det, man kan. Det fælles hashtag #WelcomeToDenmark blev født på mødet for at signalere hjælp til og åbenhed over for flygtninge og det er derfor det navn, dette tiltag nu har fået.

Hvad kan jeg gøre?

Der er etableret arbejdsgrupper for forskellige enkeltinitiativer som fx mad&tøj, psykosocial støtte og juridisk hjælp til flygtninge.

Hvis du gerne vil høre mere eller har lyst til at hjælpe til på den ene eller den anden måde, så er du hjertelig velkommen til at kontakte os!

Du kan også støtte os økonomisk. Pengene går til oplysningskampagner, aktivisme og hjælp til flygtninge.

Du kan indsætte donationer på:

Danske Bank
Reg.: 8411
Kontonr.: 40 83 428

For internationale donationer

IBAN: DK7784110004083
SWIFT: DANBDK22

Kontakt

Telefonnumre: 53 99 14 78 og 71 22 15 23
Mail: info.welcometodenmark@gmail.com

Sociale medier

Instagram: welcome2denmark
Facebook: welcome2dk
Twitter: Welcome2Denmark
Youtube: WelcomeTo Denmark